CENA

Investiraj u najbolju verziju sebe

Šta je sve uključeno u školarinu?
RSDod 11.990,00
 • 16 nedelja treninga, 3 x nedeljno
 • Vođeni trening (zagrevanje, snaga, trčanje, istezanje) od 60 do 90 minuta
 • Rad sa najstručnijim školovanim trenerima sa DIF-a (studenti generacija!)
 • Testiranje fizičke kondicije na početku i kraju programa
 • Mesečni program rada (trkački plan) svakog 1. u mesecu
 • Uvodni razgovor sa trenerom - definisanje ciljeva
 • Završni grupni razgovor - Moja postignuća!
 • 16 predavanja i radionica
 • Zajednički nastup i žurka na Beogradskom maratonu
 • Zajedniči nastup na diplomskoj trci 
 • Tri trkačka vikenda (izleta)
 • Profesionalne fotografije sa trke i treninga
 • Mesečni klupski magazin
 • Zatvorena FB grupa za komunikaciju sa trenerima i članovima
 • Konsultacije sa glavnim trenerom i guruom trčanja Ivanom Radenkovićem
 • Diploma o uspešnoj završenoj Školi trčanja
 • Neviđeno druženje i energija koju ova lista ne može da opiše :)
×